Contact

Program coordination
Coordinator: Prof. Carlos Andújar Gran

Universitat Politècnica de Catalunya
Dept. de Ciències de la Computació
Campus Nord, Edifici Omega, Office 239
Jordi Girona, 1-3
E-08034 Barcelona, Spain

E-mail:
Phone: (+34) 93 413 79 46
Program administration
Secretary: Doctoral Unit UTGCNTIC

Campus Nord, Edifici B4 planta 0, office 03
Jordi Girona, 1-3
E-08034 Barcelona, Spain

E-mail: 
Phone: (+34) 93 413 78 36
Fax: (+34) 93 413 78 33